EDUKACJA HUMANISTYCZNA

OKŁADKA na stroną główna

„Edukacja Humanistyczna”, to półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, ukazujący się od 1999 roku. Radę Programową czasopisma tworzą przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej – głównie z ośrodków akademickich oraz instytucji oświatowych z kraju i zagranicy. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie recenzowane są przez zespół recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki i doświadczonymi praktykami. W „Edukacji Humanistycznej” teksty publikowane są w językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Artykuły mają charakter dyskursu dotyczącego różnych aspektów teorii i praktyki z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz różnego rodzaju innowacji.
Wszystkie publikowane w niej teksty są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.
ISSN 1507-4943