EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ DAWNIEJ SURDOPEDAGOGIKA

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Celem studiów jest studiów nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi:1400 zł
  • brak opłaty wpisowej
  • raty bez dodatkowych kosztów
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Czachowskiego 5/1, Zgorzelec
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: rekrutacja-ostroleka@wshtwp.pl