JAKO AKADEMIA ZAPEWNIAMY

O nas

Doświadczenie i prestiż

25 lat tradycji i doświadczenia. Mury uczelni opuściło ponad 20 tys. absolwentów. Akademia cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w regionie.

Profil Praktyczny Kształcenia

Wszystkie nasze kierunki są zatwierdzone przez Ministerstwo jako praktyczne. Forum Pracodawców funkcjonujące przy Uczelni opiniuje i modyfikuje programy studiów tak, aby były one powiązane z potrzebami i wymogami rynku pracy.

Akredytacja PKA

Otrzymaliśmy ośmiokrotnie pozytywną ocenę i akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej (organ kontrolny Ministerstwa Edukacji i Nauki), będące potwierdzeniem wysokiego poziomu i jakości kształcenia.

Uczelnia bez Barier

Dbamy o przyjazne warunki studiowania dla osób z niepełnosprawnościami. Zarówno nasza kadra, jak i infrastruktura jest odpowiednio przygotowana do wielokierunkowego wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami.

Stały Rozwój

25 minionych lat… Cztery nowe filie, osiemnaście nowych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także trzydzieści osiem nowych kierunków studiów podyplomowych. Status Akademii!

Współpraca Międzynarodowa

Posiadamy Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, która wspiera mobilność edukacyjną studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Ściśle współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z University of Warwick, Drexer University oraz Uniwersytetem Preszowskim na Słowacji.