KONSULTACJE FUNKCYJNE WŁADZ UCZELNI

Studenci – Struktura uczelni

JM Rektor- dr hab. Waldemar Urbanik prof. ANS TWP
ul. Monte Cassino 15, pok. 16
tel. 91 424 32 11
Konsultacje i przyjmowanie interesantów:
Piątek, 13:00 – 14:00
Na spotkanie z JM Rektorem należy umówić się telefonicznie

Prorektor – dr Cezary Hendryk
ul. Monte Cassino 15, pok. 15
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
piątek 12.00 – 13.00
Spotkania ze studentami:
piątek 13.00 – 14.00
Na spotkanie z Prorektorem należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Grażyna Leśniewska
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
wtorek 10.00 – 11.00
Spotkania ze studentami:
wtorek 11.00 – 12.00
Na spotkanie z Panią Dziekan należy umówić się telefonicznie

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
ul. Monte Cassino 15, pok. 18
tel. 91 424 32 14
Przyjmowanie interesantów oraz spotkania z kadrą:
czwartek 10.00 – 11.00
Spotkania ze studentami:
czwartek 11.00 – 12.00
Na spotkanie z Panią Dziekan należy umówić się telefonicznie