PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w:

 • świetlicach – szkolnych i środowiskowych,
 • szkołach, na stanowisku pedagoga szkolnego,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • bursach, internatach,
 • ogniskach wychowawczych, schroniskach,
 • placówkach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry.

Opłaty

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Czachowskiego 5/1, Zgorzelec
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: rekrutacja-ostroleka@wshtwp.pl