PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Absolwent studiów, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyska odpowiednio:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.
  • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U.2019 poz.1450.
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów:
Ad 1. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.
Ad 2. Studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
Ad 3. Studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne:
– przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

– przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotu lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej:
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

– przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotu lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu:
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
  • Opłata za świadectwo 30 zł

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Czachowskiego 5/1, Zgorzelec
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: rekrutacja-ostroleka@wshtwp.pl