WARUNKI ORAZ DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacyjnymi

Deklaracja płatności czesnego

Podanie na studia podyplomowe

Kwestionariusz – studia podyplomowe

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych – magisterskich lub licencjackich, spełniający warunki uczestnictwa określone dla danej specjalności studiów podyplomowych.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, zajęcia dla kolejnych edycji studiów rozpoczynają się z początkiem semestru zimowego lub letniego.